Ednazhden 22/12/

Alem      алем     the First

Tutom    тутом    the Second

 

Chitem    читем    the Third

 
неделя 1 23/12/ 8 30 15 6 22 13 29 20     5 27 12 3 19 10 26 17     3 24 10 3 17 10 24 17 Sunday
понеделник 2 24 9 31 16 7 23 14 30 21   6 28 13 4 20 11 27 18     4 25 11 4 18 11 25 18 Monday
вторник 3 25 10 1/01/ 17 8 24 15 31 22   7 29 14 5 21 12 28 19     5 26 12 5 19 12 26 19 Tuesday
сряда 4 26 11 2 18 9 25 16     1 23/01/ 8 30 15 6 22 13 29 20     6 27 13 6 20 13 27 20 Wednesday
четвъртък 5 27 12 3 19 10 26 17     2 24 9 31 16 7 23 14 30 21     7 28 14 7 21 14 28 21 Thursday
петък 6 28 13 4 20 11 27 18     3 25 10 1/02/ 17 8 24 15     1 22/02/ 8 1/03/ 15 8 22 15 29 22 Friday
събота 7 29 14 5 21 12 28 19     4 26 11 2 18 9 25 16     2 23 9 2 16 9 23 16 30 23 Saturday
 

Tvirem     твирем    the Fourth

Vechem    вечем   the Fifth

Shehtem     шехтем    the Sixth

 
неделя 1 24/03/ 8 31 15 7 22 14 29 21 5 28 12 5 19 12 26 19     3 26 10 2 17 9 24 16 Sunday
понеделник 2 25 9 1/04/ 16 8 23 15 30 22 6 29 13 6 20 13 27 20     4 27 11 3 18 10 25 17 Monday
вторник 3 26 10 2 17 9 24 16 31 23 7 30 14 7 21 14 28 21     5 28 12 4 19 11 26 18 Tuesday
сряда 4 27 11 3 18 10 25 17     1 24/04/ 8 1/05/ 15 8 22 15 29 22     6 29 13 5 20 12 27 19 Wednesday
четвъртък 5 28 12 4 19 11 26 18     2 25 9 2 16 9 23 16 30 23     7 30 14 6 21 13 28 20 Thursday
петък 6 29 13 5 20 12 27 19     3 26 10 3 17 10 24 17     1 24/05/ 8 31 15 7 22 14 29 21 Friday
събота 7 30 14 6 21 13 28 20     4 27 11 4 18 11 25 18     2 25 9 1/06/ 16 8 23 15 30 22 Saturday
Enyovden 22/06/

Sedem    седем    the Seventh

Esem        Eсем      the Eighth

Devem    девем   the Ninth

 
неделя 1 23/06/ 8 30 15 7 22 14 29 21 5 28 12 4 19 11 26 18     3 25 10 1/09/ 17 8 24 15 Sunday
понеделник 2 24 9 1/07/ 16 8 23 15 30 22 6 29 13 5 20 12 27 19     4 26 11 2 18 9 25 16 Monday
вторник 3 25 10 2 17 9 24 16 31 23 7 30 14 6 21 13 28 20     5 27 12 3 19 10 26 17 Tuesday
сряда 4 26 11 3 18 10 25 17     1 24/07/ 8 31 15 7 22 14 29 21     6 28 13 4 20 11 27 18 Wednesday
четвъртък 5 27 12 4 19 11 26 18     2 25 9 1/08/ 16 8 23 15 30 22     7 29 14 5 21 12 28 19 Thursday
петък 6 28 13 5 20 12 27 19     3 26 10 2 17 9 24 16     1 23/08/ 8 30 15 6 22 13 29 20 Friday
събота 7 29 14 6 21 13 28 20     4 27 11 3 18 10 25 17     2 24 9 31 16 7 23 14 30 21 Saturday
 

Elem     елем    the Tenth

Enelem   енелем   the Eleventh

Altom      алтом     the Twelfth

 
неделя 1 22/09 8 29 15 6 22 13 29 20 5 27 12 3 19 10 26 17     3 24 10 1/12/ 17 8 24 15 Sunday
понеделник 2 23 9 30 16 7 23 14 30 21 6 28 13 4 20 11 27 18     4 25 11 2 18 9 25 16 Monday
вторник 3 24 10 1/10/ 17 8 24 15 31 22 7 29 14 5 21 12 28 19     5 26 12 3 19 10 26 17 Tuesday
сряда 4 25 11 2 18 9 25 16     1 23/10/ 8 30 15 6 22 13 29 20     6 27 13 4 20 11 27 18 Wednesday
четвъртък 5 26 12 3 19 10 26 17     2 24 9 31 16 7 23 14 30 21     7 28 14 5 21 12 28 19 Thursday
петък 6 27 13 4 20 11 27 18     3 25 10 1/11/ 17 8 24 15     1 22/11/ 8 29 15 6 22 13 29 20 Friday
събота 7 28 14 5 21 12 28 19     4 26 11 2 18 9 25 16       2 23 9 30 16 7 23 14 30 21 Saturday

Легенда

Празници
Високосен ден

 

 

ЦИКЛОВИ ГОДИНИ

Дохсъ Pig Диломъ Snake
Соморъ Rat Теку Horse
Шегоръ Bull Суръхъ Goat
Барсъ Tiger Маймуна Ape
Дван Rabbit Тохъ Rooster
Верени Dragon Етхъ Dog

Българският календар един от най-древните календари в света. Той е изграден на основата на слънцето и Юпитеровия 12 годишен цикъл. Календарът се състои от 4 тримесечия от по 91 дена, които съответстват на сезоните в годината. Новата Година е отделен ден , неприсъстващ в някой месец и не е ден от седмицата. Като самостоятелен ден от годината се счита и високосния ден, който се пада на всяка четвърта година. Високосният ден се разполага след шестия месец от годината.

 

Используются технологии uCoz